สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,001 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผลชนะการเสนอราคา
27 ส.ค. 58
83
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 1
27 ส.ค. 58
90
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำหนดการ โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2558
27 ส.ค. 58
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 ส.ค. 58
83
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
27 ส.ค. 58
76
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ 6
27 ส.ค. 58
62
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
27 ส.ค. 58
59
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
27 ส.ค. 58
38
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ( ตำแหน่งภารโรง ) สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
27 ส.ค. 58
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูวิเชียร-บ้านนางปราณี สองช่วง (รายละเอียดตามที่อบต.ทุ่งหวังกำหนด)
27 ส.ค. 58
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านยางงาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
27 ส.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างวัดทุ่งหวังนอก หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
27 ส.ค. 58
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ส.ค. 58
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
27 ส.ค. 58
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
27 ส.ค. 58
16

»ข้อมูลทั้งหมด 39,001 รายการ