สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,965 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 10 บ้านยางงาม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาจำนวน 6 สาย
24 เม.ย. 60
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560
24 เม.ย. 60
46
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ ผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนดินเหนียว-บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6
24 เม.ย. 60
28
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนดินเหนียว-บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 6
24 เม.ย. 60
23
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ ผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเกตุ
24 เม.ย. 60
24
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเกตุ
24 เม.ย. 60
22
  การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
24 เม.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2/2560
24 เม.ย. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
24 เม.ย. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ขอเชิญเที่ยวงาน บุญเดือน 6 ประจำปี 2560 ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและพระพุทธไสยาสน์วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2560 ณ สนามวัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
24 เม.ย. 60
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายต้นเนียน (ช่วงที่ 1-2) หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
24 เม.ย. 60
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแงะ สมัยสามัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
24 เม.ย. 60
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน
24 เม.ย. 60
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ท่าข้าม ระบบ e-Auction ครั้งที่ 2
24 เม.ย. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในร่ม หมู่ที่ 6
24 เม.ย. 60
16

»ข้อมูลทั้งหมด 62,965 รายการ