สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 32,861 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอ
26 ธ.ค. 57
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดคลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอก
26 ธ.ค. 57
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
26 ธ.ค. 57
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
26 ธ.ค. 57
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเกาะไม้ใหญ่ - เขตช้อนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลประกอบ
26 ธ.ค. 57
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบกุโบร์ หมู่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จ
26 ธ.ค. 57
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายหน้าโรงเรียนทองอยู่นุตกุล หมู่ที่ 4 ตำบลป
26 ธ.ค. 57
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
26 ธ.ค. 57
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง การใช้น้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2
26 ธ.ค. 57
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557
26 ธ.ค. 57
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี
26 ธ.ค. 57
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
26 ธ.ค. 57
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านปลักจิก
26 ธ.ค. 57
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลักจิก
26 ธ.ค. 57
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี
26 ธ.ค. 57
3

»ข้อมูลทั้งหมด 32,861 รายการ