สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,423 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
22 พ.ค. 60
13
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง ประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
22 พ.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว รกาศอบต.สำนักแต้วเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนยางตก ม. 9
22 พ.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว รกาศอบต.สำนักแต้วเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่องทาง หมูที่ 3
22 พ.ค. 60
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว ปรกาศอบต.สำนักแต้วเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนตานี - บ้านเากะหมี ม. 5
22 พ.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรือง ผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการซ่อมแซมแนวคันหินห้องกันคลื่นริมทะเลที่ชำรุด (ข้างบ้าน สท.ไพ) ม.4 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จต.สงขลา
22 พ.ค. 60
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวปากคลองปากแตระ หมู่ที่ 3 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
22 พ.ค. 60
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
22 พ.ค. 60
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกถนนสายประชาบาล และถนนสุทธิชัย
22 พ.ค. 60
26
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายประชาบาล และถนนสุทธิชัย
22 พ.ค. 60
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาปาฐกถาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 พ.ค. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหยี ซอย 4 หมู่ที่ 7
22 พ.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าโล๊ะเหมืองเขต) หมู่ที่ 6
22 พ.ค. 60
13
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
22 พ.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
22 พ.ค. 60
14

»ข้อมูลทั้งหมด 63,423 รายการ