สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,510 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมการประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2558
1 พ.ค. 58
2,101
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากบาง โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
1 พ.ค. 58
2,169
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ปลักหนู การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปล
1 พ.ค. 58
2,275
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1 พ.ค. 58
2,190
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน
1 พ.ค. 58
2,163
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลพ
1 พ.ค. 58
686
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
1 พ.ค. 58
590
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
1 พ.ค. 58
434
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558
1 พ.ค. 58
491
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ขอเชิญชมคอนเสริ์ตเอกชัย ศรีวิชัย
1 พ.ค. 58
496
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายคลอง
1 พ.ค. 58
379
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.และห้องเก็บของเทศบาลตำ
1 พ.ค. 58
551
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามัสยิดนูรุล
1 พ.ค. 58
512
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558
1 พ.ค. 58
475
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาพร หมู
1 พ.ค. 58
541

»ข้อมูลทั้งหมด 35,510 รายการ