สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 37,314 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ท้องถิ่น
6 ก.ค. 58
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน ๒๗ รายการ
6 ก.ค. 58
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
6 ก.ค. 58
107
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิยมพัฒนาต่อจากถนนสายใหม่ หมู่ที่ 3บ้านต้นโก - บ้านปลักจิ
6 ก.ค. 58
111
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนตีน หมู่ที่ 1
6 ก.ค. 58
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑-๕
6 ก.ค. 58
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยรูปผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนชาติตระกาลโกศล
6 ก.ค. 58
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยธนารักษ์พื้นที่สงขลา
6 ก.ค. 58
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 ก.ค. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์และอุปกรณ์
6 ก.ค. 58
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 20 เส้น
6 ก.ค. 58
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ก.ค. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภายในตำบลโคกม่วง
6 ก.ค. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ข่าวสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
6 ก.ค. 58
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปากแตระ ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2
6 ก.ค. 58
43

»ข้อมูลทั้งหมด 37,314 รายการ