สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,995 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือน พ.ย.2560 - ก.ย.2561
18 ต.ค. 60
16
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกด้านหน้าอาคารฯ
18 ต.ค. 60
15
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุง รักษาสนามหญ้าฯ พื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์
18 ต.ค. 60
16
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เงินนอกงบประมาณ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
18 ต.ค. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ต.ค. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2560
18 ต.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.
18 ต.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานสถิติข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ต.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ต.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ต.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
18 ต.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561
18 ต.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหมอไทร รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
18 ต.ค. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 68,995 รายการ