สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,663 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถังขยะ (กองสาธารณสุข)
26 พ.ค. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแงะ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
26 พ.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1
26 พ.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
26 พ.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
26 พ.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
26 พ.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) อบต.สนามชัย
26 พ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รัตภูมิ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโต๊ะหนอ หมู่ที่ 13 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าหมอไทร ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนบ้านท่ามะกรูด หมู่ที่ 1
25 พ.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคูเต่า (แห่งที่ 2) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาปลายเล่ย์(ช่วยที่ 3) หมู่ 10 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังลา ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนภูมิลดขั้นตอน
26 พ.ค. 59
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน กิจกรรมรณรงค์การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลท่าหิน
26 พ.ค. 59
6

»ข้อมูลทั้งหมด 49,663 รายการ