สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,133 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก แจ้งราคากลางโครงการซ่อมคอสะพานถนนลาดยาง สายกลางบ้าน บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 13 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
28 ก.ย. 59
104
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
28 ก.ย. 59
108
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ประกาศ อบต.แม่ทอม เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
28 ก.ย. 59
116
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหม่าเหลียม หมู่ที่ 5 ต.บางเขียด
28 ก.ย. 59
127
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมทั้งเจาะบ่อบาดาล (ลูกที่2 ) หมู่ที่ 3
28 ก.ย. 59
117
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายพาอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขียด
28 ก.ย. 59
95
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
28 ก.ย. 59
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๒๖
28 ก.ย. 59
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองหูนบ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขียด
28 ก.ย. 59
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ประกาศพิจารณาผลโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยมะลิ หมู่ที่ 8 บ้านศาลาน้ำ
28 ก.ย. 59
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ประกาศพิจารณาผลโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 6 บ้านควนหัวช้าง
28 ก.ย. 59
58
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับประมวลผล,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1,และเครื่องสำรองไฟฟ้า
28 ก.ย. 59
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำขาว ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
28 ก.ย. 59
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
28 ก.ย. 59
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ราคากลางโครงการจ้างดำเนินการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2560
28 ก.ย. 59
81

»ข้อมูลทั้งหมด 57,133 รายการ