สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 41,874 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงรมยาง บ้านยางทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเตาปูน-บ้านครูชื่น-ข้างวัดแหลมหาด บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสั้ว บ้านไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม(นักบริหารการสังคม) ระดับ 6
26 พ.ย. 58
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 พ.ย. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
26 พ.ย. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา กำหนดการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
26 พ.ย. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ราคากลางในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
26 พ.ย. 58
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ๋
26 พ.ย. 58
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
26 พ.ย. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
26 พ.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 พ.ย. 58
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล"
26 พ.ย. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกทางระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,6 และ 7
26 พ.ย. 58
5

»ข้อมูลทั้งหมด 41,874 รายการ