สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 75,644 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น fs-6530
19 มี.ค. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
19 มี.ค. 61
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศผลการติดตามผลการดำเนินงานเงินอุดหนุน ประจำปี 2560
19 มี.ค. 61
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
19 มี.ค. 61
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.วัดจันทร์
19 มี.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสวนสุขภาพและลานกีฬาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาปรือ งวดที่ 3
19 มี.ค. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกท่อระบายน้ำ และบ่อพักเดิมความยาว 325.00 เมตร ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานสายคลองพลา-โคกพะยอม ม.8
19 มี.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศราคากลางโครงการเกรดบดอัดถนนลูกรังในตำบลเขามีเกียรติ
19 มี.ค. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป
19 มี.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้อมเกล้า ม.9
19 มี.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
19 มี.ค. 61
3
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครสงขลา ฯ และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก
19 มี.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ่อตรุ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อตรุ
19 มี.ค. 61
5

»ข้อมูลทั้งหมด 75,644 รายการ