สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 64,887 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ แบบสรุปประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.วัดจันทร์ ประจำปี 2559
5 ม.ค. 59
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2559
11 ม.ค. 59
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.วัดจันทร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2559
7 ม.ค. 59
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
26 มิ.ย. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน กิจกรรมรณรงค์การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลท่าหิน
26 มิ.ย. 60
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสวันอิฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1438
25 มิ.ย. 60
116
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ประกาศจุฬาราชมนตรี
24 มิ.ย. 60
153
  ข่าวจาก facebook อบต.เกาะยอ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)
24 มิ.ย. 60
158
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อิฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438
24 มิ.ย. 60
151
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
23 มิ.ย. 60
271
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ โปรแกรมการแข่งขัน
23 มิ.ย. 60
206
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รอบชิงชนะเลิศ
23 มิ.ย. 60
197
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬายูโด รอบชิงชนะเลิศ
23 มิ.ย. 60
202
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 มิ.ย. 60
279
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยขน์ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถ.สายกุโบร์ และถ.สายควนหนองคร้า
23 มิ.ย. 60
321

»ข้อมูลทั้งหมด 64,887 รายการ