สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,533 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยขณะนี้ผู้รับจ้างปรับปรุงถนนโชคสมาน 5 ได้ทำการกวาดล้างถนนโชคสมาน 5
14 ธ.ค. 60
42
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิด “ตลาด SOOK หนุกหนาน ”
14 ธ.ค. 60
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายประปาภูมิภาค หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
14 ธ.ค. 60
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
14 ธ.ค. 60
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในพื้นที่ตำบลปากแตระ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากแตระ กำหนด) ณ หมู่ที่ 1,2,4และ6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
14 ธ.ค. 60
49
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ
14 ธ.ค. 60
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัววี ถนนยนตรการกำธร (ด้านทิศใต้)
14 ธ.ค. 60
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัววี ถนนยนตรการกำธร (ด้านทิศใต้)
14 ธ.ค. 60
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัววี (ด้านทิศใต้)
14 ธ.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำรูปตัววี ถนนยนตรการกำธร (ด้านทิศใต้)
14 ธ.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน ตำบลสะกอม องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
14 ธ.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟจราจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
14 ธ.ค. 60
18

»ข้อมูลทั้งหมด 71,533 รายการ